Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Selektīva datu attēlošana
 

Selektīva datu attēlošana

Ja diagrammā jāattēlo tabulas dati, kuri neatrodas blakus, tad iezīmē atsevišķus tabulas apgabalus (sk. par iezīmēšanu). Apgabaliem jābūt iezīmētiem tā, lai tie savā starpā veidotu pilnu tabulu, citādi diagramma tiks veidota nepareizi.