Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas saturiskā izskata organizēšana
 

Diagrammas saturiskā izskata organizēšana

Ja datu tabulas skaidrojošā daļa satur skaitliskas vērtības, nevis tekstu, tad diagramma var tikt būvēta nepareizi. Piemēram, ja klases numurus ievada kā skaitļus, tad iegūst šādu diagrammu:

Ja klases numuriem tabulā pievieno punktu, tie no skaitļiem pārvēršas par tekstu un tad diagramma veidošanas laikā izveidojas pareizi:

Ja kādu iemeslu dēļ šīs skaidrojošās tabulas daļas pārvērst par tekstu nav vēlams, tad diagrammas veidošanas otrajā solī lapiņā Series vajadzīgo datu sēriju un skaidrojošo daļu norādīšanu veic lietotājs.

Ja nav pareizi noteikti datu sēriju nosaukumi, tad to vietā redzami apzīmējumi Series1, Series2 utt., bet, ja - kategoriju nosaukumi, tad to vietā redzami skaitļi 1, 2, 3 utt.

Ja diagrammas datu sērijām nav nosaukumu, tad to vietā būs redzams nosaukums Series un kārtas numurs, piemēram, Series1. Lai datu sērijai piešķirtu nosaukumu:

Lai norādītu pareizo datu sērijai izmantojamo datu apgabalu:

Pēc veiktās pirmās datu sērijas precizēšanas diagramma iegūst šādu izskatu:

Tāpat veic nosaukuma piešķiršanu un datu apgabala norādīšanu pārējām datu sērijām.

Ja diagrammā nav nosaukumu pie X ass vai arī tie ir nepareizi:

Ja lodziņš, kurā vēlas mainīt vērtību, iezīmējot tabulā ar peli, nav tukšs, lodziņa saturs vispirms ir jāizdzēš. Pretējā gadījumā pēc apgabala iezīmēšanas uz ekrāna tiks izvadīts paziņojums par kļūdu un jaunā iezīmētā apgabala adrese aiz pluszīmes tiks pievienota iepriekšējai.