Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Funkciju grafiku konstruēšana
 

Funkciju grafiku konstruēšana

Lai konstruētu funkcijas, kas uzdota analītiskā formā, grafiku:

Veidojot funkcijas grafiku, ieteicams:

Ja funkcijā ir kāds pārtraukuma punkts (attiecīgajā funkcijas vērtības šūnā redzams kļūdu paziņojums, piemēram, #DIV/0!), tad vērtību tabulā argumenta (x) vērtībām solis ir jāizvēlas pietiekami mazs un pirmajā diagrammas veidošanas solī (Step 1 of 4) jāizvēlas grafika veida XY (Scatter) pirmais apakšveids, kurā vērtības attēlotas tikai ar punktiem, vai arī datu tabulā dzēš kļūdaino šūnu saturu.

26. vingrinājums