Microsoft Excel > Zīmējumu un citu objektu ievietošana > Zīmējumu veidošana
 

Zīmējumu veidošana

Zīmējumu veidošanas rīku joslu var pievienot vai noņemt:

Zīmējumus veido tāpat kā programmā MS Word 2000 (sk. nodaļu Zīmēšana MS Office programmās).

MS Excel papildu iespēja zīmēšanā ir veidojamo objektu pielāgošana šūnu izmēriem.

Lai zīmējamais objekts novietotos pie šūnu robežlīnijām:

Iegūst ovālu, kura pieskares ir šūnu robežlīnijas.