Microsoft Excel > Zīmējumu un citu objektu ievietošana > Objektu ievietošana
 

Objektu ievietošana

MS Excel tabulas un diagrammas var papildināt arī ar citiem objektiem, kurus izvēlas komandas Insert / Object dialoga loga lapiņas Create New sarakstā Object type, piemēram: