Microsoft Excel > Saraksti > Sarakstu veidošana
 

Sarakstu veidošana

Lai darbs ar sarakstiem būtu efektīvs, ir jāievēro šādi noteikumi:

Sarakstā pirmo rindu sauc par virsrakstu rindu (header row), bet katrā šūnā esošo informāciju - par lauka nosaukumu (field name). Pārējās saraksta rindas sauc par ierakstiem (record). Katra ieraksta šūnu sauc par lauku (field). Šī terminoloģija ņemta no datu bāzēm, jo sarakstu var uztvert kā datu bāzes vienu tabulu.