Microsoft Excel > Saraksti > Filtru izmantošana > AutoFilter izmantošana vairākām kolonnām
 

AutoFilter izmantošana vairākām kolonnām

Izmantojot AutoFilter, var atlasīt ierakstus pēc vairākiem laukiem. Katrs nākamais norādītais filtrs atlasi veic tikai tajos ierakstos, kuri ir redzami pirms tā norādes.

Visu kolonnu filtru pogās, kurās izmantoti filtri, bultiņas ir redzamas zilā krāsā.

Lai varētu atkal redzēt visus saraksta ierakstus, ir jāatceļ visās kolonnās norādītie filtri.