Microsoft Excel > Tabulas skatu maiņa > Darba lapas sadalīšana daļās
 

Darba lapas sadalīšana daļās

Pārskatot datus, kas ievadīti tik lielā tabulā, ka tā neietilpst ekrāna robežās, ir jāizmanto rullslejas. Šādā situācijā sarakstu virsrakstu rindas bieži nav redzamas un tabulu ir grūti pārskatīt un rediģēt. Lai tabula kļūtu pārskatāmāka, lapu var sadalīt vairākās daļās.

Sadalītājlīniju uzlikšana
Sadalītājlīniju noņemšana