Microsoft Excel > Drukāšana > Darba lapas sagatavošana drukāšanai > Darba lapas parametru izvēle (Page Setup)
 

Darba lapas parametru izvēle (Page Setup)

Darba lapas parametrus var norādīt:

Atveras dialoga logs Page Setup, kurā var norādīt visus parametrus, kas attiecas uz izdrukājamo lapu.

Lapiņa Page
Lapiņa Margins
Lapiņa Header/Footer
Lapiņa Sheet