Microsoft Excel > Drukāšana > Darba lapas sagatavošana drukāšanai > Darba lapas parametru izvēle (Page Setup) > Lapiņa Page
 

Lapiņa Page

Sadaļā Orientation var izvēlēties datu novietojumu uz lapas:

Sadaļā Scaling var norādīt mērogu, kādā izveidoto tabulu drukāt uz papīra. Mērogu var norādīt divos veidos:

Abos mēroga uzstādīšanas veidos tabula tiks proporcionāli samazināta (palielināta) gan horizontāli, gan vertikāli. Piemēram, drukājamā tabula aizņem divas lapas, bet tās platums aizņem tikai vienu lapu. Izvēloties otro mērogu norādīšanas veidu (radiopoga Fit to:), norāda, lai tas tiktu izdrukāts uz vienas lapas, tad drukājamais apgabals tiks saspiests proporcionāli gan horizontālā, gan vertikālā virzienā.

Sadaļā Paper size var norādīt lapas izmērus atkarībā no datoram pievienotā printera. Nevar norādīt lielāku lapu, nekā printeris var izdrukāt.

Sadaļā Print quality var izvēlēties drukas kvalitāti, kas ir atkarīga no datoram pievienotā printera iespējām. Palielinot punktu skaitu collā, izdruka būs kvalitatīvāka, bet pats drukāšanas process aizņems vairāk laika.

Sadaļā First page number norāda skaitli, ar kuru sākt lapu numerāciju. Tam ir jēga tikai tad, ja lapas augšējā (Header) vai apakšējā (Footer) uzrakstā norāda, lai tiek drukāts lapas kārtas numurs. Par lapu numerācijas sākuma skaitli var norādīt jebkuru skaitli (arī 0 (nulli) vai negatīvu).