Microsoft Excel > Drukāšana > Darba lapas sagatavošana drukāšanai > Darba lapas parametru izvēle (Page Setup) > Lapiņa Margins
 

Lapiņa Margins

Sadaļā Margins norāda izdrukājamo datu attālumu no lapas malām:

Ērtāk regulēt izdrukājamo datu attālumu no lapas malām var pirmsdrukāšanas skatā Print Preview.