Microsoft Excel > Drukāšana > Darba lapas sagatavošana drukāšanai > Tabulas pirmsdrukāšanas skats
 

Tabulas pirmsdrukāšanas skats

Ne vienmēr tieši tā, kā redzam tabulu ekrānā, tā tiks arī izdrukāta. MS Excel ir iespēja pirms drukāšanas aplūkot tabulu uz izdrukājamās lapas maksimāli tuvu tam skatam, kādā tā tiks izdrukāta. To nodrošina speciāls pirmsdrukāšanas skats (Print Prewiev).

Lai ieslēgtu pirmsdrukāšanas skatu, izmanto vienu no veidiem:

Ar augšējā rindā redzamajām pogām Next un Previous var aplūkot nākamo vai iepriekšējo lapu; var izmantot arī taustiņus vai ; ja nepieciešams pāriet uzreiz pār vairākām lapām, tad var izmantot rullsleju.

Lapas pirmsdrukāšanas skatā peles rādītājs izskatās kā palielināmais stikls . Noklikšķinot uz lapas, atbilstošā vieta lapā tiek palielināta līdz mērogam 1:1 un peles rādītājs iegūst bultiņas formu . Atkārtots klikšķis lapas palielinājumu atjauno iepriekšējā mērogā. Ar pogu Zoom var mainīt skatīšanās mērogu līdzīgi kā ar peli.

Ar pogu Print atver drukāšanas dialoga logu.

Ar pogu Setup atver dialoga logu Page Setup.

Pēc pogas Margins izvēles ar raustītu līniju ir redzami logā Page Setup izvēlētie attālumi no lapas malām un izveidotajiem uzrakstiem lapas augšējā (Header) un apakšējā (Footer) daļā. Šos attālumus var mainīt, peles rādītāju novietojot uz kādas no robežlīnijām. Kad peles rādītājs ir dubultbultiņas formā (, ), līniju pārvieto, turot nospiestu peles kreiso pogu.

Ar pogu Page Break Preview var pāriet uz lapas lauzuma līniju skatu.

Ar pogu Close var iziet no pirmsdrukāšanas skata.