Microsoft Excel > Drukāšana > Darba lapas sagatavošana drukāšanai > Lapas lauzuma līniju ievietošana
 

Lapas lauzuma līniju ievietošana

Bieži vien tabula ir tik liela, ka aizņem vairākas drukājamās lapas. Tās drukājot, MS Excel drukājamo apgabalu sadala pa lapām. Bet lietotājs pats var norādīt līniju, kura atdalīs vienu drukājamo lapu no otras. Šo līniju sauc par lapas lauzuma līniju. Lauzuma līniju var ievietot gan vertikālā, gan horizontālā virzienā.

Piemēram, pirmsdrukāšanas skatā uz vienas lapas redzama tabula un divas diagrammas. Lai tabulu un diagrammas izdrukātu uz atsevišķām lapām, ievieto lapas lauzuma līniju.

Lai ievietotu lapas lauzuma līnijas:

Pēc komandas izpildes pirms iezīmētās rindas kļūst redzama raustīta līnija.

Ar pogu (Print Preview) var pārliecināties, ka uz pirmās drukājamās lapas ir viena tabula, bet uz otras - abas diagrammas.

Šādā pašā veidā var ievietot lapas lauzuma līniju arī pirms otras diagrammas un pārliecināties, ka katra diagramma atrodas uz savas drukājamās lapas.