Microsoft Excel > Drukāšana > Lapas izdrukāšana
 

Lapas izdrukāšana

Drukāšanai var izmantot Standard rīku rindā esošo pogu (Print).

Uzsākot drukāšanu, uz ekrāna tiek izvadīts informatīvais logs Printing ar informāciju par drukāšanas procesa norisi.

Izdrukāšana, izmantojot komandu

Izdrukāšanas parametru izvēles dialoga logu Print var atvērt:

Sadaļā Print range:

Sadaļā Print what:

Sadaļa Copies attiecas uz vairāku eksemplāru drukāšanu.

Lodziņā Number of copies norāda nepieciešamo eksemplāru skaitu.

Blakus izvēles rūtiņai Collate ir uzskatāmi parādīta atšķirība drukājamo eksemplāru izdrukāšanas secībā.

Ar pogu Preview var atvērt Print Preview skatu.

Pogu OK izmanto, lai izdrukātu, bet ar pogu Cancel var atsaukt drukāšanu.

30. vingrinājums