Microsoft Excel > Pielikums
 

PIELIKUMS

Taustiņa Enter virziena maiņa
Faila saglabāšanas veidi
Datu aizsardzība
Biežāk lietojamās funkcijas
Kļūdu paziņojumi
Lietotāja veidotie skaitļu formāti
Nosacījuma noformējums
Lietotāja datu sarakstu izveidošana
Meklēšana un aizvietošana
Palīdzības meklēšana (Help)
Pareizrakstības pārbaude
Speciālā ievietošana, izmantojot komandu Paste Special
Standartrīku josla
Formatēšanas rīku josla
Papildu rīku joslas
Taustiņu kombinācijas