Microsoft Excel > Pielikums > Taustiņa Enter virziena maiņa
 

Taustiņa Enter virziena maiņa

Lai apstiprinātu šūnā ievadīto informāciju, parasti izmanto taustiņu . Pēc taustiņa nospiešanas aktīva kļūst tā šūna, kura atrodas zem aktīvās.

Komandas Tools / Options dialoga loga lapiņā Edit noklusētā variantā izvēles rūtiņa Move selection after Enter ir atzīmēta. Tas nozīmē, ka taustiņš pārvietojas sarakstā Direction norādītajā virzienā. Virzienu var mainīt, sarakstā Direction izvēloties kādu citu no virzieniem.

Ja izvēles rūtiņa Move selection after Enter nav atzīmēta, tad pēc taustiņa nospiešanas cita šūna netiek aktivizēta.

Ja iezīmēts ir apgabals, tad taustiņš aktīvo šūnu pārvieto pa iezīmēto apgabalu (sk. nodaļu Datu ievadīšana iezīmētā apgabalā).