Microsoft Excel > Pielikums > Faila saglabāšanas veidi > Faila formāts
 

Faila formāts

Faila saglabāšanas dialoga logā (Save As) bez faila vārda un tā atrašanās vietas var norādīt arī faila formātu. Visi iespējamie faila formāti atrodas sarakstā Save as type.

Atverot dialoga logu Save As, laukā Save As Type redzams faila formāts Microsoft Excel Workbook (*.xls), kas ir darba pamatformāts. Bet, ja nepieciešams MS Excel darba burtnīcu izmantot kādā citā programmā, tad tā jāpārveido kādā citā no sarakstā esošajiem formātiem.

Bieži vien faila formātu maina, ja ar to pašu darba burtnīcu jāturpina darbs pie cita datora, kur ir vecākas versijas MS Excel programma. Tad izvēlas faila formātu Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls).