Microsoft Excel > Pielikums > Biežāk lietojamās funkcijas > Skaitļu noapaļošana
 

Skaitļu noapaļošana

Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmanto, lai iegūtu skaitli ar noteiktu precizitāti, jo šūnām lietotie skaitļu formāti neietekmē pašu skaitļu vērtību.

Parastā noapaļošana
Skaitļa noapaļošana uz leju
Skaitļa noapaļošana uz augšu
Skaitļa noapaļošana uz leju līdz veselam skaitlim
Skaitļa decimālās daļas atmešana
Parastā noapaļošana

Kategorijas Math & Trig funkcija ROUND noapaļo skaitli līdz norādītajam ciparu skaitam:

ROUND(skaitlis,cip_skaits), kur

skaitlis - skaitlis, kuru nepieciešams noapaļot;

cip_skaits - zīmju skaits, līdz cik ir nepieciešams noapaļot doto skaitli:

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa noapaļošana uz leju

Kategorijas Math & Trig funkcija ROUNDDOWN(skaitlis,cip_skaits) noapaļo skaitli līdz norādītajam ciparu skaitam uz leju. Funkcijas argumentu nozīme ir tāda pati kā funkcijai ROUND.

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa noapaļošana uz augšu

Kategorijas Math & Trig funkcija ROUNDUP(skaitlis,cip_skaits) noapaļo skaitli līdz norādītajam ciparu skaitam uz augšu. Funkcijas argumenti un nozīme ir tāda pati kā funkcijai ROUND.

ROUNDUP(skaitlis,cip_skaits)

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa noapaļošana uz leju līdz veselam skaitlim

Kategorijas Math & Trig funkcija INT(skaitlis) noapaļo reālu skaitli uz leju līdz veselam skaitlim (atrod skaitļa veselo daļu).

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa decimālās daļas atmešana

Kategorijas Math & Trig funkcija TRUNC(skaitlis,cip_skaits) atmet skaitļa decimālo daļu. Cip_skaits ir skaitlis, kas norāda, cik zīmju aiz komata ir jāatstāj. Ja nenorāda neko, tad noklusētā vērtība ir 0.

Funkcijas TRUNC un INT ir līdzīgas. Funkcijas TRUNC rezultāts ir skaitļa veselā daļa, bet INT noapaļo uz leju līdz tuvākajam veselam skaitlim. Abas šīs funkcijas ir atšķirīgas vienīgi situācijā, kad to argumenti ir negatīvi skaitļi.

Atpakaļ uz sākumu