Microsoft Excel > Pielikums > Biežāk lietojamās funkcijas > Šūnu skaita noteikšanas funkcijas
 

Šūnu skaita noteikšanas funkcijas

Ar šo funkciju palīdzību var noteikt, cik norādītajā apgabalā ir šūnu, kuras atbilst noteiktam kritērijam (funkcijas atrodas kategorijā Statistical):