Microsoft Excel > Pielikums > Biežāk lietojamās funkcijas > Funkcijas, kuras var izmantot matemātiskos aprēķinos
 

Funkcijas, kuras var izmantot matemātiskos aprēķinos

Matemātiskos aprēķinos izmantojamās funkcijas atrodas kategorijā Math & Trig.

Skaitļu reizināšana
Skaitļa faktoriāla aprēķināšana
Skaitļa kvadrātsaknes aprēķināšana
Logaritmiskās funkcijas
Skaitļa Pi vērtība
Trigonometriskās funkcijas
Skaitļa absolūtās vērtības aprēķināšana
Skaitļa zīmes noteikšana
Divu skaitļu dalījuma atlikums
Kombināciju skaita meklēšana
Skaitļu reizināšana

Funkcija PRODUCT(skaitlis1, skaitlis2, ...) sareizina visus skaitļus, kā arī šūnās vai šūnu apgabalos esošus skaitļus.

Argumenti, kas ir kļūdaini lielumi, rada kļūdas paziņojumu. Šūnas, kurās neatrodas skaitliskas vērtības, tiek ignorētas.

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa faktoriāla aprēķināšana

Funkcija FACT(skaitlis) aprēķina uzdotā skaitļa faktoriālu, t. i., 1*2*3*...*skaitlis. Uzdotajam skaitlim ir jābūt nenegatīvam. Ja skaitlis, no kura grib rēķināt faktoriālu, nav vesels, aprēķinos no tā tiks ņemta veselā daļa.

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa kvadrātsaknes aprēķināšana

Funkcija SQRT(skaitlis) aprēķina pozitīvo kvadrātsakni no uzrādītā skaitļa. Ja dotais skaitlis ir negatīvs, tad tiks parādīts kļūdas paziņojums.

Atpakaļ uz sākumu

 

Logaritmiskās funkcijas

Logaritmisko funkciju grupā ietilpst vairākas funkcijas:

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa vērtība

Funkcijas PI() vērtība ir matemātiskā konstante , kuras aptuvenā skaitliskā vērtība ir 3,14159265358979. Funkcijai nav argumentu.

Atpakaļ uz sākumu

 

Trigonometriskās funkcijas

Trigonometriskās funkcijas:

Ja leņķis ir dots grādos, lai to pārveidotu radiānos, tas jāreizina ar PI()/180, bet, lai radiānus pārvērstu grādos, - ar 180/PI(). Lai iegūtos rezultātus būtu ērtāk lietot, var izmantot pārveidošanas funkcijas:

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa absolūtās vērtības aprēķināšana

Funkcija ABS(skaitlis) aprēķina skaitļa absolūto vērtību jeb skaitļa moduli.

Atpakaļ uz sākumu

 

Skaitļa zīmes noteikšana

Funkcija SIGN(skaitlis) nosaka dotā skaitļa zīmi. Funkcijas vērtība ir:

Atpakaļ uz sākumu

 

Divu skaitļu dalījuma atlikums

Funkcija MOD(skaitlis,dalītājs) atrod atlikumu, kas rodas, divus skaitļus dalot vienu ar otru, t. i., MOD(n,d)=n-d*INT(n/d). Dalītājs nedrīkst būt nulle. Rezultātam ir tāda pati zīme kā dalītājam.

Atpakaļ uz sākumu

 

Kombināciju skaita meklēšana

Funkcija COMBIN(skaits,izvēlētais_skaits) atrod, cik dažādos veidos izvēlētā skaita (skaits) objektus var dažādi sakārtot, ņemot tos pa izvēlētais_skaits.

Atpakaļ uz sākumu