Microsoft Excel > Pielikums > Lietotāja veidotie skaitļu formāti
 

Lietotāja veidotie skaitļu formāti

Ja neviens no MS Excel piedāvātajiem iebūvētajiem formātiem (sk. šeit) lietotāju neapmierina, tad ir iespēja veidot savus skaitļu formātus:

Katra formāta virknīte var saturēt līdz četrām formātu grupām, kuras vienu no otras atdala ar semikolu, piemēram:

Formātā lietoto simbolu nozīmes

0 Vieta ciparam. Ja formātā norādītajā vietā faktiskajam skaitlim nav ciparu, tad tas tiek papildināts ar nullēm
# Vieta ciparam, neattēlojot nulles skaitļa sākumā un beigās
? Vieta ciparam. Šo formāta simbolu parasti izmanto parasto daļskaitļu pierakstam
. Vieta decimālajam simbolam
, Vieta atdalītājam pa tūkstošiem
% Skaitli pārveido procentos
E- E+ e- e+ Izmanto skaitļa pierakstīšanai normālformā un norāda skaitļa desmitnieka pakāpi
$ - + / ( ) tukšums Rakstzīmes, kuras skaitļos izvada norādītajās vietās
\ Pretējā slīpsvītra nekad pati netiek attēlota, bet to izmanto, lai attēlotu tai sekojošo simbolu kā tekstu, neievērojot tās specifisko nozīmi formāta pierakstā
* Izmanto, lai ar sekojošo simbolu aizpildītu šūnas tukšās vietas
_ Pasvītrojuma simbols nodrošina šūnas satura pārvietošanu par vienu pozīciju
"Teksts" Nodrošina pēdiņās ietvertā teksta attēlošanu
@ Šūnas saturs tiks attēlots kā teksts
m d y h s Dažādā skaitā un kombinācijās izmanto datuma un laika formāta pierakstam
AM/PM vai
am/pm, vai a/p
Aiz laika pieraksta norāda, ka tiek lietota 12 stundu laika skaitīšanas sistēma, kur AM vai a ir priekšpusdiena, bet PM vai p pēcpusdiena
[BLACK] Turpmākos simbolus attēlot melnā krāsā
[BLUE] Turpmākos simbolus attēlot zilā krāsā
[CYAN] Turpmākos simbolus attēlot gaišzilā krāsā
[GREEN] Turpmākos simbolus attēlot zaļā krāsā
[MAGENTA] Turpmākos simbolus attēlot violetā krāsā
[RED] Turpmākos simbolus attēlot sarkanā krāsā
[WHITE] Turpmākos simbolus attēlot baltā krāsā
[YELLOW] Turpmākos simbolus attēlot dzeltenā krāsā

Datuma un laika formātu lietošanas piemēru tabula

Formāts Šūnā ievadītais datums un laiks
2000.11.27 12:50:15 2001.01.02 2:5:6
YY 00 01
YYYY 2000 2001
M 11 1
MM 11 01
MMM Nov Jan
MMMM novembris janvāris
D 27 2
DD 27 02
DDD Pr Ot
DDDD pirmdiena otrdiena
H 12 2
HH 12 02
H:M 12:50 2:5
H:MM 12:50 2:05
S 15 6
SS 15 06