Microsoft Excel > Pielikums > Nosacījuma noformējums
 

Nosacījuma noformējums

Lai izveidotu nosacījuma noformējumu:

Loga augšpusē ir redzams nosacījuma noformējuma nosaukums Condition1. Tā kā vienam un tam pašam apgabalam var norādīt vairākus nosacījuma noformējumus, tad nosaukumam galā tiek pievienots kārtas numurs;

Ja dialoga logā Conditional Formatting noklikšķina uz pogas Add>>, iezīmētajam apgabalam var norādīt vēl citus kritērijus un katram savu noformējumu.

Piemērs

Dotajā tabulā iekrāsot un izcelt šūnas, kuru vērtība ir simt un vairāk.

Lai to veiktu: