Microsoft Excel > Pielikums > Meklēšana un aizvietošana
 

Meklēšana un aizvietošana

Lielās datu tabulās var sagādāt grūtības kāda teksta vai vērtības atrašana un/vai nomainīšana ar citu. Šādos gadījumos ir ērti izmantot meklēšanas (find) un aizvietošanas (replace) komandas.

Komandas Find izmantošana
Meklēšanā izmantojamie simboli
Komanda Replace