Microsoft Excel > Pielikums > Meklēšana un aizvietošana > Komandas Find izmantošana
 

Komandas Find izmantošana

Lai meklētu kādu simbolu virkni:

Kad atrasta meklējamā simbolu virkne, šūna, kas satur šo virkni, tiek aktivizēta. Nospiežot pogu Find Next vēlreiz, tiek meklēta nākamā šūna, kas satur norādītos datus.

Ja netiek atrasta neviena šūna, kurā ir meklējamā simbolu virkne, tad MS Excel paziņo, ka šūnas ar šādiem datiem nav atrastas: