Microsoft Excel > Pielikums > Meklēšana un aizvietošana > Meklēšanā izmantojamie simboli
 

Meklēšanā izmantojamie simboli

Lai meklēšanu atvieglotu, var izmantot simbolus * un ?. Šos simbolus īpaši izdevīgi ir lietot tad, ja meklē līdzīgus ierakstus.

Simbols ? apzīmē vienu jebkuru simbolu meklējamajā virknē. Piemēram, ja tekstlodziņā Find what: ievada 99?, tad tiks meklētas visas trīszīmju simbolu virknes, kas sākas ar 99, un par derīgām tiks uzskatītas, piemēram, 991, 992, 993, 99A, 99B u. c.

Simbolu * lieto jebkura daudzuma simbolu apzīmēšanai. Piemēram, ja tekstlodziņā Find what: ievada 9*, tad tiks meklēta jebkura simbolu virkne, kas sākas ar 9, un par derīgām tiks uzskatītas, piemēram, 90, 97, 9A, 9-33-C u.c.

Šos abus meklēšanā izmantojamos simbolus var lietot jebkurā simbolu virknes vietā. Piemēram, ja nepieciešams atrast jebkuru uzvārdu, kurš satur simbolus kaln, tad tekstlodziņā Find what: ievada *kaln*. Par derīgiem šādā gadījumā tiks uzskatīti, piemēram, uzvārdi Kalniņš, Kalns, Kalnbērzs, Mazkalniņš u. c.

Lai atrastu simbolu virkni, kas satur simbolus ? vai *, pirms šā speciālā simbola ir jāievada zīme ~ (tilde). Piemēram, lai atrastu "Kas?", tekstlodziņā Find what: jāievada Kas~?.