Microsoft Excel > Pielikums > Meklēšana un aizvietošana > Komanda Replace
 

Komanda Replace

Bieži vien meklējamo simbolu virkni ir nepieciešams aizstāt ar citu. Lai to veiktu:

Tā kā veicot aizstāšanas darbību, aizstājamā virkne vispirms tiek meklēta, tad, uzdodot meklējamo virkni, arī var izmantot simbolus * un ?.