Microsoft Excel > Pielikums > Palīdzības meklēšana (Help) > Palīdzības meklēšana, izmantojot Office Assistant
 

Palīdzības meklēšana, izmantojot Office Assistant

Viens no palīdzības sistēmas elementiem ir asistents (assistant), kas mēģina noteikt, kāda palīdzība dotajā brīdī ir nepieciešama, un piedāvā skaidrojumu tēmu sarakstu. Ja asistents ir aktivizēts vienā no MS Office programmām, tas būs aktīvs arī pārējās. Aktivizēt asistentu, ja tas nav redzams, var:

Uzsākot darbu pēc MS Office 2000 instalēšanas, redzama asistenta ikona - saspraudīte. Ikonu var nomainīt konteksta komandkartes komandas Options lapiņā Gallery.

Ja asistents ir aktivizēts, tad MS Excel brīdinājuma, vaicājuma un informatīvie logi atveras blakus asistenta ikonai un tiem ir cits izskats:

  • bez asistenta
  • ar asistentu

Atbrīvoties no asistenta un tā piedāvātajiem pakalpojumiem var:

Lai noskaidrotu kādu jautājumu:

Teksts, kas ir zilā krāsā un pasvītrots, ir hipersaites. Tas nozīmē, ka, uz tā novietojot peli (peles rādītājs iegūst rociņas formu ) un izpildot klikšķi, tiek atvērta lapa, kas satur informāciju par izvēlēto tēmu. Piemēram, izpildot klikšķi uz saites Apply an autoformat to a range, tiek atvērta tāda paša nosaukuma lapa:

Lai meklēšanu padarītu apjomīgāku un rezultatīvāku, ar pogu (Show) palīdzības logam var pievienot paplašinājumu ar trim lapiņām.

Lapiņa Contents organizēta kā satura rādītājs. Uzklikšķinot uz kādas no tēmu grupām, var atvērt tās apakštēmu grupu un/vai tēmu sarakstus.

Lapiņu Answer Wizard izmanto, lai meklētu kādu noteiktu terminu.

Lapiņā Index atrodas alfabētiskā secībā sakārtota terminu tabula.