Microsoft Excel > Pielikums > Speciālā ievietošana, izmantojot komandu Paste Special
 

Speciālā ievietošana, izmantojot komandu Paste Special

Dažkārt ir nepieciešams, lai dublētas informācijas ievietošanu varētu veikt īpaši, piemēram, ievietot informāciju, saglabājot ievietošanas vietas šūnām lietoto noformējumu, vai ievietot formulas rezultātu, nevis pašu formulu. Šādiem īpašiem ievietošanas gadījumiem komandas Paste vietā izmanto komandu Paste Special.

Komanda Edit / Paste Special piedāvā dialoga logu, kurā norāda to, kā ievietošanas darbību veikt.

Sadaļā Paste izvēlas, ko ievietot:

Sadaļā Operation izvēlas, kādu darbību veikt ar attiecīgajā šūnā ievietojamo un tajā esošo vērtību:

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Skip blanks, tad tiek ievietots tikai to šūnu saturs, kurās ir kādas vērtības, neievietojot tukšās šūnas, bet attiecīgajās šūnās sagabājot to iepriekšējās vērtības.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Transpose, tad, ievietojot, tiek mainīts šūnu izvietojums no rindām kolonnās: pirma rinda pārveidojas par pirmo kolonnu, otrā rinda - par otro kolonnu utt.

Ar pogu Paste Link šūnās ievieto formulu ar ievietojamās šūnas absolūto adresi.

Šādā veidā var panākt, ka iekopētais apgabals ir saistīts ar avota apgabalu - ja maina kādu vērtību avota apgabalā, automātiski mainās attiecīgās šūnas vērtība ievietotajā.

Ja ievietots tiek kāds objekts, nevis šūnas, tad dialoga logam ir cits izskats, piemēram, lietojot komandu Paste Special, dublētas formulas ievietošanas loga saturs ir šāds:

Ja objektu ievieto no cita faila vai programmas, tad iespējams ievietot nevis pašu objektu, bet veidot saiti ar to (radiopoga Paste link). Šāda saite nodrošina, ka izmaiņas objekta failā ir redzamas arī ievietošanas vietā.

Komandas Paste Special iespēju demonstrācijas 1. daļa

Komandas Paste Special iespēju demonstrācijas 2. daļa

Komandas Paste Special iespēju demonstrācijas 3. daļa

Saišu veidošana starp šūnām vienas darba lapas ietvaros (demonstrācija)

Komandas Paste Special radiopogas Paste Link starp vairākām darba lapām demonstrācija