Microsoft Excel > Pielikums > Standartrīku josla
 

Standartrīku josla

MS Excel standartrīku joslā Standard ir apkopotas pogas, kurām piekārtotas MS Excel biežāk izmantojamās komandas.

Poga Nosaukums Taustiņu kombinācija Darbība
New + Atver jaunu darba burtnīcu
Open + Atver jau esošu darba burtnīcu
Save + Saglabā darba burtnīcu
E-mail   Aizsūta darba burtnīcas lapu elektroniskās vēstules veidā vai darba burtnīcu kā pielikumu e-pasta vēstulei
Print + Izdrukā aktīvo darba lapu
Print Preview   Atver aktīvās darba lapas pirmsdrukāšanas skatu
Spelling   Sāk pareizrakstības pārbaudi
Cut + Iezīmētā apgabala pārnešana
Copy + Iezīmētā apgabala kopēšana
Paste + Ievieto izvēlētajā vietā kopēto (pārnesto) apgabalu
Format Painter   Kopē noformējumu
Undo + Atceļ pēdējo veikto darbību
Repeat + Atjauno pēdējo darbību (ja tā iepriekš tika atcelta)
Insert Hyperlink + Ļauj ievietot hipersaites
AutoSum   Iezīmētajā šūnā ievieto summas funkciju
Paste Function + Atver dialoga logu Paste Function
Sort Ascending   Sakārto sarakstu augošā secībā
Sort Descending   Sakārto sarakstu dilstošā secībā
Chart Wizard   Izsauc diagrammu veidošanas dialoga logu
Drawing   Aktivizē Drawing rīku joslu
Zoom   Darba lapas mēroga maiņa
Office Assistant   Aktivizē Office Assistant