Microsoft Excel > Pielikums > Formatēšanas rīku josla
 

Formatēšanas rīku josla

MS Excel formatēšanas rīku joslā Formatting ir apkopotas pogas, kuras nodrošina tabulas noformēšanas iespējas.

Visu pogu darbība attiecas uz iezīmētu apgabalu vai šūnu.

Poga Nosaukums Taustiņu kombinācija Darbība

Font

 

Maina rakstzīmju fontu

Font Size

 

Maina rakstzīmju lielumu

Bold

+

Izceļ datus

Italic

+

Datus pārveido kursīvā

Underline

+

Pasvītro datus

Align left

 

Novieto datus šūnā pie kreisās malas

Center

 

Novieto datus šūnas centrā (horizontāli)

Align right

 

Novieto datus šūnā pie labās malas

Merge and Center

 

Apvieno iezīmētās šūnas vienā un datus novieto centrā

vai

Currency

 

Valūtas formāts

Percent Style

 

Procentu formāts

Comma Style

 

Decimālskaitļa formāts

Increase Decimal

 

Palielina decimālo zīmju skaitu par vienu ciparu

Decrease Decimal

 

Samazina decimālo zīmju skaitu par vienu ciparu, ja iespējams

Increase Indent

 

Pārvieto datus par vienu vienību no kreisās puses

Decrease Indent

 

Pārvieto datus par vienu vienību pa kreisi, ja iespējams

Borders

 

Robežlīniju veidu un lietojumu izvēle

Fill Color

 

Fona krāsas izvēle

Font Color

 

Datu krāsas izvēle