Microsoft Excel > Pielikums > Papildu rīku joslas
 

Papildu rīku joslas

Rīku joslu sarakstu var atvērt divos veidos:
  • ar komandu View / Toolbars;
  • ar peles labo pogu noklikšķinot uz kādas no jau redzamajām rīku rindām.

Iegūst rīku rindu sarakstu, no kuras izvēlas rīku joslu, kuru vēlas izmantot.

Rīku josla Funkcija
Standard Pogas MS Excel pamatkomandām
Formatting Pogas noformējuma maiņai
Chart Pogas diagrammu veidošanai un noformēšanai
Control Toolbox Pogas formu veidošanai
Drawing Pogas zīmējumu veidošanai
External Data Pogas, lai ievadītu, rediģētu datus MS Excel datubāzē
Forms Pogas sarakstu logu, izvēles pogas u. c. veidošanai
Picture Pogas attēlu noformēšanai
PivotTable Pogas šķērsgriezuma tabulu organizēšanai
Reviewing Pogas komentāru veidošanai un rediģēšanai
Visual Basic Visual Basic pogas
Web Pogas Web lapu veidošanai, rediģēšanai
WordArt Pogas WordArt objektu veidošanai, rediģēšanai