Microsoft Excel > Pielikums > Taustiņu kombinācijas
 

Taustiņu kombinācijas

Taustiņu kombinācija Darbība
+ Pāriet uz iepriekšējo lapu
+ Pāriet uz nākamo lapu
+ + Pārveido datumu vai laiku skaitlī, kādā datums (laiks) tiek uzglabāts
Informācijas rediģēšanas taustiņš
+ Aizvērt darba burtnīcu
+ Aizvērt MS Excel programmu
+ Iezīmē visu darba burtnīcu