Microsoft Excel > Vingrinājumi
 

VINGRINĀJUMI

1. vingrinājums Darbības ar darba burtnīcas lapām
2. vingrinājums Datu ievadīšana
3. vingrinājums Datu ievadīšana un faila saglabāšana
4. vingrinājums Datu ievadīšana un faila saglabāšana
5. vingrinājums Datu ievadīšana un faila saglabāšana
6. vingrinājums Darba burtnīcas atvēršana
7. vingrinājums Šūnu iezīmēšana
8. vingrinājums Apgabala dublēšana
9. vingrinājums Rindu, kolonu un darba lapas slēpšana un atklāšana
10. vingrinājums Elementārie aprēķini tabulās
11. vingrinājums Elementārie aprēķini tabulās, formulas kopēšana
12. vingrinājums Funkcijas
13. vingrinājums Šūnu relatīvā un absolūtā adresācija
14. vingrinājums Šūnu jauktā adresācija
15. vingrinājums Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai
16. vingrinājums Datu novietojuma maiņa šūnā
17. vingrinājums Datu novietojuma maiņa šūnā
18. vingrinājums Datu novietojuma maiņa šūnā
19. vingrinājums Šūnu apvienošana
20. vingrinājums Tabulas noformēšana
21. vingrinājums Tabulas noformēšana
22. vingrinājums Tabulas noformēšana
23. vingrinājums Tabulas noformēšana
24. vingrinājums Tabulas noformēšana
25. vingrinājums Datu virkņū veidošana
26. vingrinājums Diagrammu veidošana
27. vingrinājums Sarakstu kārtošana
28. vingrinājums Sarakstu kārtošana
29. vingrinājums Filtru izmantošana
30. vingrinājums Darba lapas sagatavošana drukāšanai