Microsoft PowerPoint > Vienkāršas prezentācijas veidošana
 

PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANA UN VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS VEIDOŠANA

Microsoft PowerPoint 2000 programmu var aktivizēt vairākos veidos. Biežāk izmanto:

Speciālo programmu joslu izskats dažādiem datoriem var atšķirties atkarībā no tā, kādu programmu aktivizēšanas pogas lietotājs uz tām izveidojis.

Pēc programmas aktivizēšanas uz īsu brīdi uz ekrāna parādās MS PowerPoint titullapa:

Programmai aktivizējoties, atveras dialoga logs, kurš piedāvā uzsākt darbu, izvēloties vienu no četriem veidiem:

  • AutoContent Wizard - izvēle, ar kuras palīdzību iespējams izveidot prezentācijas par tipveida tēmām (biznesa vai mārketinga plāns, finansu atskaite, mācību materiāli un tml.). Iespējams izvēlēties gan prezentācijas saturu, gan arī tās vizuālo noformējumu;
  • Design Template - dažādi prezentāciju veidošanas šabloni ar noteiktiem tekstu stiliem, krāsu salikumiem un slaidu fonu noformējumiem;
  • Blank presentation - slaidi ar iespēju izvēlēties slaidu aizpildījuma tipu (teksts, tabulas, attēli u. c. objekti);
  • Open an existing presentation - iepriekš izveidotas prezentācijas atvēršana (ar iespēju no zemāk esošā saraksta ātri atvērt pēdējās izveidotās vai skatītās prezentācijas).
Atzīmējot izvēles rūtiņu Don't show this dialog box again, šis dialoga logs nākamajās programmas aktivizēšanas reizēs netiks atvērts.
Loga atvēršanu nosaka izvēles rūtiņā Startup dialog (komanda Tools / Options..., lapiņas View sadaļa Show).

Sākotnēji izvēlas Blank presentation - atveras dialoga logs New Slide:

Atzīmējot izvēles rūtiņu Don't show this dialog box again, šis dialoga logs nākamajās jaunas prezentācijas veidošanas reizēs netiks atvērts.
Loga atvēršanu nosaka izvēles rūtiņā New slide dialog (komanda Tools / Options..., lapiņas View sadaļa Show).

New Slide dialoga logā var izvēlēties vienu no 24 slaidu veidiem:


Title Slide

Bulleted List

2 Column Text

Table

Text & Chart

Chart & Text

Organization Chart

Chart

Text & Clip Art

Clip Art & Text

Title Only

Blank

Text & Object

Object & Text

Large Object

Object

Text & Media Clip

Media Clip & Text

Object over Text

Text over Object

Text & 2 Objects

2 Objects & Text

2 Objects over Text

4 Objects

Lai saprastu katra slaida shematiskā apzīmējuma nozīmi, zemāk sniegts to elementu atšifrējums:

slaida virsraksts marķēts saraksts tabula diagramma
blokshēma attēls objekts klips

Piemēram, slaidā (Chart & Text) paredzēta vieta slaida virsrakstam, diagrammai un marķētam sarakstam.

Parasti jaunu slaidu komplektu sāk veidot ar titulslaidu, tāpēc dialoga logā New Slide izvēlas veidu Title Slide. Pēc slaida veida izvēles kļūst redzama MS PowerPoint programmas darba vide.

 

Microsoft PowerPoint 2000 darba vides raksturojums

1.vingr.

Jauna slaida pievienošana

Marķēta saraksta veidošana slaidā

2.vingr.

Attēla ievietošana slaidā

Māksliniecisko tekstu ievietošana slaidā

3.vingr.

Prezentācijas apskates veidi

Prezentācijas vadība demonstrācijas laikā

4.vingr.

Prezentācijas saglabāšana

Prezentācijas aizvēršana

Prezentācijas atvēršana

5.vingr.

Jaunas prezentācijas veidošana