Microsoft PowerPoint > Vienkāršas prezentācijas veidošana > Darba vides raksturojums
 

Microsoft PowerPoint 2000 darba vides raksturojums 

MS PowerPoint logs izskatīsies šādi, ja būs ieslēgta skatu pārslēgšanas poga (Normal View) vai aktivizēta izvēlne View / Normal. Pārējie MS PowerPoint loga skatu varianti tiks aplūkoti vēlāk.

 

Šajā materiālā rīku joslu pogas tiks aprakstītas tajās tēmās, kurās tās tiks izmantotas, taču pielikumā atrodams visu standartrīku un formatēšanas rīku joslu pogu darbības apraksts

 Pēc tam, kad dialoga logā New Slide izvēlēts kāds no slaida veidiem, jāseko norādījumiem angļu valodā pašā slaidā.

Piemēram, titulslaidā:

1. vingrinājums