Microsoft PowerPoint > Vienkāršas prezentācijas veidošana > Marķēta saraksta veidošana slaidā
 

Marķēta saraksta veidošana slaidā

Lai izveidotu marķētu sarakstu, parasti izvēlas kādu no slaidu veidiem, kuros atrodama ikona . Piemērā apskatīts slaids Bulleted List, taču arī citos slaidu veidos rīkojas līdzīgi:

Jauns slaids un saraksta veidošana tajā (demonstrācija)

2. vingrinājums