Microsoft PowerPoint > Vienkāršas prezentācijas veidošana > Prezentācijas apskates veidi
 

Prezentācijas apskates veidi

Prezentācijas apskates veidus iespējams pārslēgt divējādi:

Pogas skatu pārslēgšanai piedāvā šādus skatu veidus:

 

Lai pārvietotos starp slaidiem, var izmantot rullslejas vai tastatūras taustiņus un .

Komanda View / Notes Page ļauj ērti pievienot slaidam komentārus:

Slaidu komentārus parasti izmanto, sagatavojot informatīvus vai reklāmas materiālus, kā arī interaktīvus mācību līdzekļus. Šāda veida prezentācijās uz slaida parasti sniedz svarīgāko informāciju, bet sīkākus paskaidrojumus ievada kā komentārus.