Microsoft PowerPoint > Vienkāršas prezentācijas veidošana > Prezentācijas vadība demonstrācijas laikā
 

Prezentācijas vadība demonstrācijas laikā

Slaidu demonstrācijas laikā iespējamas šādas darbības:

 

Šeit apskatītas tikai vienkāršākās darbības, bet pārējo darbību apraksts dots nodaļā Demonstrācijas vadības iespējas

4. vingrinājums