Microsoft PowerPoint > Vienkāršas prezentācijas veidošana > Prezentācijas saglabāšana
 

Prezentācijas saglabāšana

Lai saglabātu jaunizveidotu prezentāciju, izmanto komandu File / Save As... vai nospiež pogu (Save) standartrīku joslā:

Šī procedūra jāizpilda tikai tad, ja failu saglabā pirmo reizi. Nākamajā reizē izmanto tikai standartrīku joslas pogu (Save) vai komandu File / Save.

Ja izmainītā prezentācija jāsaglabā ar citu nosaukumu, izmanto komandu File / Save As....

 

Prezentācijas nosaukumā nedrīkst lietot simbolus : ; ? / < > " *, nav ieteicama latviešu burtu ar diakritiskajām zīmēm lietošana.

 

Saglabāšanas tipa maiņa ļauj saglabāt prezentāciju citā failu formātā (piemēram, kā Web lapu, kā vecākas MS PowerPoint versijas prezentāciju, kā attēlu un tml.).