Microsoft PowerPoint > Vienkāršas prezentācijas veidošana > Prezentācijas atvēršana
 

Prezentācijas atvēršana

Ja atvērts MS PowerPoint programmas logs, prezentāciju var atvērt:

Uz ekrāna atveras dialoga logs Open, kurā:

Ja Microsoft PowerPoint programma tiek atvērta no jauna, izvēle Open an existing presentation (sk. iepriekš) ļauj no zemāk esošā saraksta atvērt pēdējās izveidotās vai skatītās prezentācijas vai izvēlēties citus failus (More Files...):

Izveidotās prezentācijas var atvērt arī failu pārlūkprogrammās (Windows Explorer, My Computer, Network Neighborhood) ar vienu no metodēm:

5. vingrinājums