Microsoft PowerPoint > Slaidu un objektu noformēšana > Rindkopu noformēšana
 

Rindkopu noformēšana

Rindkopu izlīdzināšanas veida maiņa
Rindkopu starprindu attāluma maiņa

Rindkopu izlīdzināšanas veida maiņa

Lai izmainītu rindkopas izlīdzināšanas veidu:

To pašu iespējams izdarīt arī, izvēloties vienu no rindkopas izlīdzināšanas iespējām komandā Format / Alignment:

Piemēri

Atgriezties uz sākumu

 

Rindkopu starprindu attāluma maiņa

Lai izmainītu attālumus starp rindām:

Piemēri

 To pašu iespējams izdarīt arī, izpildot komandu Format / Line Spacing...:

Atgriezties uz sākumu