Microsoft PowerPoint > Slaidu pārejas un objektu animācija > Prezentācijas laika norādīšana
 

Prezentācijas laika norādīšana

Slaida pārejas laiku var ierakstīt dialoga loga Slide Transition lapiņā Advance lodziņā Automatically after ... seconds, bet objekta animācijas laiku - dialoga loga Custom Animation lapiņā Timing lodziņā Automatically, ... seconds after previous event. Taču šis veids nav ērts.

Ērtāku slaidu pāreju un objektu animācijas laiku norādīšanu var veikt:

Tiek uzsākts slaidu demonstrācijas mēģinājums. Uz ekrāna redzams logs Rehearsal:

Kad demonstrācija pabeigta, parādās vaicājuma logs ar paziņojumu, kurā redzams kopējais demonstrācijas laiks un jautājums, vai saglabāt katra slaida pārejas laikus tālākai izmantošanai slaidu demonstrācijā:

Apstiprinošas atbildes gadījumā pie katra slaida Slide Sorter View skatā ir trīs nelielas piktogrammas:

Ja pāreju laiki ierakstīti, tad demonstrācija notiks automātiski atbilstoši norādītajiem laikiem. Dialoga loga Slide Transition sadaļā Advance kopējais slaida pārejas laiks var tikt mainīts vai atcelts:

Slaidu parādīšanas laiks (demonstrācija)

9. vingrinājums