Microsoft PowerPoint > Grafiskie objekti slaidā > Formas
 

Formas (AutoShapes)

Ar pogu iespējams izvēlēties gatavas formas no astoņām formu grupām. Tās atvieglos dažādu zīmējumu un shēmu veidošanu un noformēšanu.

 

AutoShapes formu izvēlē iespējams izvēlēties arī (atveras Microsoft Clip Gallery līdzīgs logs, kurā formas izvēlas tāpat kā attēlus) kas dod iespēju prezentācijā izmantot daudz citu formu, taču to daudzums atkarīgs no tā, cik pilnīgi ir instalēts MS Office 2000.

  1. Lines - dažādu veidu līnijas
  2. Connectors - savienotāji
  1. Basic Shapes - dažādas pamatfigūras
  2. Block Arrows - dažādu veidu bultas
 
  1. Flowchart - simboli blokshēmu veidošanai
  2. Stars and Banners - zvaigznes un transparenti
 
  1. Callouts - norādes
  2. Action Buttons - darbības pogas (sk. nodaļu Vadības pogas)
 

 

Ja šādās formās tiek ievadīts teksts, tad tā novietojuma izmaiņai izmanto komandu Format / AutoShape... un lapiņā Text Box veic nepieciešamās izmaiņas tāpat kā parastam teksta rāmim. Ja jau izveidotai formai (arī tad, ja tajā ievadīts teksts) nepieciešams mainīt veidu, izmanto zīmēšanas rīku joslas komandu Draw / Change AutoShape un izvēlas citu formu.

Salīdzinot ar Microsoft Word, klāt nākusi savienotāju formu grupa (Connectors).

Pēc savienotāja izvēles kursors jānovieto uz kāda pirmā savienojamā objekta punkta (tas kļūst zils).
Tad jāvelk uz kādu otra objekta punktu.
Ja savienojums ir izdevies, tā galapunkti kļūst sarkani.
Ja tiek pārvietots kāds no savienotajiem objektiem, savienotājs stiepjas tam līdzi.
Ja izveidotie savienotāji veido sarežģītus maršrutus, tad pēc komandas Draw / Reroute Connectors izpildes tie pārslēdzas uz tiem savienojuma punktiem, starp kuriem ir visīsākais attālums.

Demonstrācija - četrstūru zīmēšana

Demonstrācija - bultu zīmēšana

Demonstrācija - zvaigžņu zīmēšana

Demonstrācija - brīvas formas objektu zīmēšana

Demonstrācija - punktu labošana

Demonstrācija - norādes (callouts)