Microsoft PowerPoint > Grafiskie objekti slaidā > Papildus iespējas, izmantojot zīmēšanas rīkus
 

Papildu iespējas, izmantojot zīmēšanas rīkus

Dažādas objektu noformēšanas iespējas atrod dialoga loga Format AutoShape lapiņās (ne visiem objektiem visas lapiņas ir aktīvas). Šo logu var atvērt:
Zīmēto objektu formas maiņa
Objektu pārvietošana
Attālumu noteikšana starp objektiem
Objektu formas maiņa
Objektu kopēšana

Zīmēto objektu formas maiņa

Brīvajām formām (Curve), (Freeform) un (Scribble) iespējams mainīt formu, koriģējot atsevišķu to punktu novietojumu. Šim nolūkam aktivizē objektu, izvēlas komandu Draw / Edit Points () un pārvieto jebkuru figūras punktu.

Atgriezties uz sākumu

 

Objektu pārvietošana

Ja objekts jāpārvieto ļoti mazu attālumu, var izmantot tastatūras bultiņu taustiņus vai Draw / Nudge grupas komandas:

Slaidu klāj neredzams smalku palīglīniju tīkls, pie kura objekti cenšas "pievilkties". Šo īpašību atslēdz vai atkal ieslēdz ar komandu Draw / Snap:

Atgriezties uz sākumu

 

Attālumu noteikšana starp objektiem

Komandu View / Guides izmanto, lai uz slaida kļūtu redzamas palīglīnijas, ar kuru palīdzību var precīzi noteikt attālumu starp objektiem:

Atgriezties uz sākumu

 

Objektu formas maiņa

Daudziem grafiskajiem objektiem var atrast vienu vai vairākus dzeltenus rombveida punktiņus. Velkot aiz tiem, iespējams mainīt objekta formu:

Atgriezties uz sākumu

 

Objektu kopēšana

Ja kāds no objektiem jāpārkopē, tad līdztekus ierastajai metodei (Copy un Paste) izmantojams vēl kāds ļoti ērts variants:

Atgriezties uz sākumu

 

11. vingrinājums