Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Blokshēmas > Papildpogas
 

Papildpogas

Ar komandu View / Show Draw Tools tiek ieslēgtas pogas papildu līniju vai taisnstūru zīmēšanai , kuras tiek novietotas blokshēmas veidošanas rīku joslas labajā malā.

Ar komandu View / Hide Draw Tools pogas tiek izslēgtas.

Ja nepieciešams tekstu ievadīt ārpus blokiem, izmanto pogu .

Ja nepieciešams blokshēmas izskatu uz ekrāna palielināt, nospiež pogu un uzklikšķina uz diagrammas.

Izskata samazināšanai analoģiski izmantojama poga (aktīva tikai pēc palielināšanas).