Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Blokshēmas > Blokshēmu grupu izvēle
 

Blokshēmu grupu izvēle

Ja nepieciešams veikt izmaiņas vairākiem blokiem uzreiz, ar komandu Edit / Select var iezīmēt kādu no bloku grupām:

 

Iezīmēt noteiktus bloku grupu līmeņus, piemēram, no pirmā līdz otrajam, var ar komandu Edit / Select Levels.... Tās dialoga logā ieraksta līmeņu numurus:

Ja shēmā nepieciešams mainīt bloku secību, pārvietojamo bloku velk, līdz tiek iezīmēts bloks, kuram blakus paredzēts novietot pārvietojamo bloku. Pirms peles pogas atlaišanas jāseko peles norādes bultiņai, jo šādā veidā blokus var pārvietot arī no viena līmeņa uz citu.