Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Blokshēmas > Īpatnības blokshēmas objektu animācijā
 

Īpatnības blokshēmas objektu animācijā

Standartvariantā visi blokshēmas elementi ir kā viens vesels objekts. Ja nepieciešams, lai prezentācijas laikā tās elementi parādītos noteiktā secībā, jāpārveido blokshēma par grafisko objektu. Ar komandu Draw / Ungroup iespējams sadalīt to daļās, pirms tam apstiprinoši atbildot uz jautājumu:

Šajā gadījumā katrs blokshēmas elements tiek uzskatīts par atsevišķu objektu. Sagrupējot šos objektus, iespējams panākt nepieciešamo blokshēmas elementu animācijas secību.

 

Ja blokshēmas elementi tiks atgrupēti, blokshēma vairs nebūs rediģējama kā Organization Chart objekts, bet kā atsevišķas zīmējuma sastāvdaļas. Tāpēc, pirms veikt atgrupēšanu, nepieciešams pārliecināties, ka nekādas būtiskas izmaiņas blokshēmā vairs netiks veiktas.

12. vingrinājums