Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Tabulas > Tabulas izveidošana
 

Tabulas izveidošana

 

Tabulu veidošana un noformēšana sīkāk apskatīta Microsoft Word 2000 programmas materiālos. MS PowerPoint 2000 tā ir līdzīga, tāpēc šajā materiālā īsumā atkārtots svarīgākais, akcentējot atšķirības tieši MS PowerPoint 2000.

Izvēlas slaidu ar tekstu un tabulu (Table):

Pēc dubultklikšķa atveras dialoga logs Insert Table, kurā ievada nepieciešamo kolonnu un rindu skaitu (piemēram, 6 kolonnas un 4 rindas) un nospiež pogu OK:

Arī tad, ja izvēlēts cits slaida variants, tajā iespējams ievietot tabulu. Šim nolūkam izmanto pogu (Insert Table) standartrīku joslā un piedāvātajā šablonā ar peli (piespiežot un līdz izvēles beigām turot piespiestu peles kreiso pogu) iezīmē vajadzīgo kolonnu un rindu skaitu:

Kad tabulas veidošana pabeigta, ieklikšķina jebkurā slaida vietā ārpus tabulas.

Tabulas rediģēšanas režīmā var atgriezties, veicot klikšķi uz tabulas.

Tabulu noformēšanai izmantojamas daudzas Microsoft Word iespējas.

Tabulu noformēšanas rīku joslu var aktivizēt: