Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Tabulas > Teksta ievadīšana tabulas šūnās
 

Teksta ievadīšana tabulas šūnās

Katrā tabulas šūnā var ierakstīt tekstu, ievietot zīmējumus un citus objektus, bet nevar veidot citu tabulu.

Kursora pārvietošanai tabulā var izmantot bultiņu taustiņus vai šādas taustiņu kombinācijas: