Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Tabulas > Tabulas rediģēšana
 

Tabulas rediģēšana

Jaunu līniju pievienošana
Lieko līniju likvidēšana
Rindu pievienošana
Kolonnu pievienošana
Rindu likvidēšana
Kolonnu likvidēšana
Šūnu apvienošana
Šūnu sadalīšana
Kolonnu platumu maiņa
Rindu augstuma maiņa

Jaunu līniju pievienošana

Ja tabulai nepieciešamas papildu līnijas, nospiež pogu (Draw Table) un, turot nospiestu peles kreiso pogu, uzzīmē nepieciešamās līnijas. Vēlreiz nospiežot pogu Draw Table, atceļ zīmēšanas režīmu. Taču šī metode ir diezgan neprecīza (grūti panākt vienādu rindu augstumu vai kolonnu platumu).

Atpakaļ uz sākumu

 

Lieko līniju likvidēšana

Ja nepieciešams nodzēst liekās līnijas, nospiež pogu (Eraser) un, turot nospiestu peles kreiso pogu, pārvelk pār dzēšamajām līnijām. Vēlreiz nospiežot pogu Eraser, atceļ dzēšanas režīmu.

Atpakaļ uz sākumu

 

Rindu pievienošana

Kolonnu pievienošana

Kursoru novieto kolonnā (vai iezīmē vairākas, ja vēlas ievietot vairākas), kurai blakus ievietos jauno kolonnu, un izpilda komandu Table / (pa kreisi no iezīmētās) vai (pa labi no iezīmētās).

Atpakaļ uz sākumu

 

Rindu likvidēšana

Kursoru novieto rindā (vai iezīmē rindas), kuru vēlas likvidēt, un izpilda komandu Table / .

Atpakaļ uz sākumu

 

Kolonnu likvidēšana

Kursoru novieto kolonnā (vai iezīmē kolonnas), kuru vēlas likvidēt, un izpilda komandu Table / .

Atpakaļ uz sākumu

 

Šūnu apvienošana

Iezīmē šūnas, kuras vēlas apvienot, un izpilda komandu Table / Merge Cells vai nospiež pogu .

Atpakaļ uz sākumu

 

Šūnu sadalīšana

Kursoru novieto šūnā, kuru vēlas sadalīt, un izpilda komandu Table / Split Cell vai nospiež pogu un līdzīgi, kā veidojot tabulu, norāda, cik kolonnās vai rindās šūnu sadalīt.

Atpakaļ uz sākumu

 

Kolonnu platumu maiņa

Peles rādītāju novieto uz kolonnas labās vai kreisās malas līnijas tā, lai tas iegūtu izskatu , un, turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvieto kolonnas robežlīniju uz vēlamo vietu.

Atpakaļ uz sākumu

 

Rindu augstuma maiņa

Peles rādītāju novieto uz rindas augšējās vai apakšējās līnijas tā, lai tas iegūtu izskatu , un, turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvieto rindas robežlīniju uz vēlamo vietu.

Atpakaļ uz sākumu